ABSTRACTS

You must apply to the conference by sending a summary. The summary evaluation process takes a maximum of 4 days. The author is informed without delay as to the result of the evaluation. Your abstracts must be in the 200-300 word range. 

​Tam Metin

YAZIM KURALLARI

(Tam Metin Kitabı için)

​Tam Metinleriniz

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır yoktur)

-  Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri başlığın altında      

  belirtilmelidir.

- APA atıf biçimi kullanılmalıdır

- Diğer tüm şekilsel ayarlar İKSAD editörleri tarafından yapılacaktır