Tam Metin Yazım Kuralları

(Tam Metin Kitabı için)

​Tam Metinleriniz

- En az 1.200 kelime olmalıdır (üst sınır yoktur)

-  Times New Roman, 12 punto ile 1,25 satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır

- Tüm yazarların ünvanları, isim ve soyisimleri, kurumları ve email adresleri başlığın altında      

  belirtilmelidir.

- İstenilen atıf biçimi kullanılabilir

- Diğer tüm şekilsel ayarlar İKSAD editörleri tarafından yapılacaktır

Kitap Bölümü ya da Müstakil Kitap için yazım kuralları:  

TİMES NEW ROMAN, 12 PUNTO, 1,25 satır aralığı olarak yazanız. Diğer kurallar (atıf vs. tamamen tercihinize bağlıdır)