ÖNEMLİ TARİHLER

Son başvuru tarihi  

(Lütfen yalnızca özetle başvurunuz)

1 Nisan 2020

(saat 20:00'a kadar)

Kabul edilen bildirilerin ilanı

Özet metninizi gönderdiğiniz günden itibaren hakem değerlendirme süreci en çok 3-4 gün sürmektedir. Sonuç derhal yazarla paylaşılmaktadır

Ödeme ve kayıt

1-4 Nisan 2020

 

Kongre programının ilanı

6 Nisan 2020

Son tam metin gönderim tarihi

(tam metin zorunluluğu yoktur)

25 Nisan 2020

Özet kitabı yayın tarihi

20 Nisan 2020

Tam metin kitabı yayın tarihi

1 Mayıs 2020

Developed by EUROASIA JOURNAL © All rights reserved

2020

Adana | TURKEY